O mně

Nabízím jazykové korektury jakýchkoli textů. Opravuji odborné i reklamní texty, diplomové a dizertační práce, firemní dokumenty. Součástí každé korektury jsou pravopisné, gramatické a stylistické opravy.

Vystudoval jsem literární vědu. Pracoval jsem jako redaktor učebnic a pracovních sešitů pro anglický a český jazyk v nakladatelství Taktik, pak jako editor a korektor zdravotnických a medicínských časopisů, které vycházely v nakladatelství Mladá fronta. V současnosti působím jako redaktor tiskového oddělení na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.