O mně

Nabízím jazykové korektury jakýchkoli textů. Součástí každé korektury jsou pravopisné, gramatické a stylistické opravy.

Vystudoval jsem literární vědu. Rediguji odborné zdravotnické a medicínské časopisy. V současnosti pracuji jako redaktor na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.