O mně

Nabízím jazykové korektury jakýchkoli textů. Součástí každé korektury jsou pravopisné, gramatické a stylistické opravy.

Jsem redaktorem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a rediguji také odborné časopisy Vakcinologie
a Ortopedie. Spolupracoval jsem nebo stále spolupracuji s Mladou frontou, EEZY Publishing, Meditorial,
B Braun, Taktik International. Vystudoval jsem literární vědu.